“นครเชียงราย”จับมือ”รอบเวียง” พัฒนาหาดเชียงรายเป็นหนึ่งเดียว

“หาดเชียงราย”หาดทรายริมแม่น้ำกกเพียงแห่งเดียวที่กว้าง ยาวและสวยงาม จนถูกขนานนามว่า”พัทยาน้อย”อีกชื่อหนึ่ง ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามแผนที่แนบท้ายเทศบาลนครเชียงรายและอบต.รอบเวียง ที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดมาช้านาน

ส่วนหนึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม แต่อีกส่วนเต็มไปด้วยซุ้มขายอาหารริมน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมจนกลายเป็นแหล่งมั่วสุมที่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านอยู่เป็นประจำกล่าวหาว่าทางราชการปล่อยปละละเลยให้เกิดแหล่งเสื่อมโทรมมั่วสุมเหล่านี้ขึ้นมาได้อย่างไร ทั้งๆที่มันเป็นพื้นที่ติดต่อกันแต่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของจังหวัดเชียงรายใกล้ตัวเมืองอีกแห่งหนึ่งมากกว่า

วันนี้ ที่อาคารเทอดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย คำร้องเรียนเหล่านั้นกำลังจะหมดไป เมื่อเทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี และ นายกอบต.รอบเวียง นายไพศาล พุทธิมา ได้จับมือกัน ภายใต้การประสานงานของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ได้จับมือกันทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่จะพัฒนาหาดเชียงรายให้มีความสวยงามเป็นผืนเดียวกันตลอดทั้งหาดไม่มีการแบ่งแยกว่านี่เป็นพื้นที่ของเทศบาล นี่เป็นพื้นที่ของอบต.อีกต่อไป แต่จะเป็นการพัฒนาร่วมกันสร้างแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ออกกำลังกายใหม่ขึ้นมา ซึ่งจะทำให้โฉมหน้าหาดเชียงรายเปลี่ยนไปในทางสร้างสรรค์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยมีนาย สมกิจ เกษนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงรายเป็นสักขีพยาน

ท่ามกลางความยินดีปรีดาของผู้บริหารท้องถิ่นและท้องที่ตลอดจนสภาของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.