ประกาศ เรื่อง ที่ปรึกษา


ด้วยบทเฉพาะกาล แห่งธรรมนูญสภาวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2558 ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภาวิชาชีพสื่อมวลชนภูมิภาคแห่งชาติ ในปี พุทธศักราช 2561 กาหนดให้มีที่ปรึกษาพิเศษ และที่ปรึกษาไม่เกิน 7 คน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.