มฟล.จัดหลักสูตรนานาชาติเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทส จัดอบรมหลักสูตรนานาชาติประจำปีของประเทศไทย (AITC) 2562 ในหัวข้อ ‘การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร’ ด้วยการรับทราบปัญหาวิกฤตอาหารโลกและความตั้งใจที่แข็งแกร่งในการเพิ่มความพร้อมและความปลอดภัยของแหล่งอาหารโลก หลักสูตรนี้จึงจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปเพื่อผลิตผลทางการเกษตร และเพิ่มทักษะในการปรับปรุงความมั่นคงด้านอาหาร การเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการจัดการคุณภาพการวัดและการควบคุมคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 18 คนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศสมาชิก FEALAC 

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารอย่างเข้มข้น การฝึกอบรมการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตรนี้ยังทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับผู้เข้าร่วมในการแบ่งปันประสบการณ์และเสริมสร้างเครือข่ายอย่างมืออาชีพ หลักสูตรการฝึกอบรมสองสัปดาห์ ได้รับความสำเร็จโดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปจัดการกับความมั่นคงด้านอาหารและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศของตนเอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.