นำร่องโครงการต้นแบบที่เชียงราย จัดที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรม

(16 ตุลาคม 2562) พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรจังหวัดเชียงราย นำร่องโครงการต้นแบบบริหารจัดการที่ดิน โดย บจธ.กระจายการถือครองที่ดินให้เกษตรกรทำกินอย่างยั่งยืน

พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะเกษตรกรภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เมื่อเช้าวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่บ้านใหม่กือนา หมู่ที่ 7 ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับ และมี ผศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา ประธานกรรมการบริหาร บจธ. นายกุลพัชร ภูมิใจอวด รองผู้อำนวยการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ บจธ. พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่และประชาชนเข้าร่วมกว่า 200 คนเข้าร่วมกิจกรรมพบปะในครั้งนี้

โดย พลตำรวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน กล่าวว่า “ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ที่รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นและตระหนักในความสำคัญ โดยได้กำหนดนโยบายในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและมีความยั่งยืน โดยสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล มีภารกิจในการดำเนินการกระจายการถือที่ดินอย่างเป็นธรรม ในลักษณะการรวมกลุ่ม โดยจะทำการเช่าที่ดินจาก บจธ.ในช่วงเริ่มต้น เมื่อกลุ่มมีรายได้และมีความเข้มแข็งแล้วจะดำเนินการเช่าซื้อที่ดินแปลงดังกล่าวจาก บจธ.ต่อไป อันเป็นการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ และส่งต่อไปรุ่นสู่รุ่น ตามวิสัยทัศน์ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ทำกิน ด้วยการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรและผู้ยากจน มีที่ดินทำกินอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงรายอุ่นไอรัก เป็นเครือข่ายของสหกรณ์เคหะสถานล้านนาเชียงราย มีสมาชิกกว่า 700 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรได้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินทำกินร่วมกับ บจธ.ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร ได้นำร่องในพื้นที่ตำบลริมกก โดยมีสมาชิกเข้าทำการเกษตรแปลงรวมกว่า 65 ครัวเรือน รวมมีสมาชิกจำนวนกว่า 200 คน โดยรูปแบบในการทำการเกษตรในลักษณะผสมผสานตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยใช้หลักการตามศาสตร์พระราชาเป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ของสมาชิก ซึ่งจะทำการเกษตรในลักษณะแปลงรวมเพื่อให้สมาชิกได้มีผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยในการบริโภคและสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

– สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย –

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.