มฟล.รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาสิรินธร หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

รศ.ดร.ชมนาด พจนามาตร์ คณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เปิดเผยว่า มฟล. เปิดรับสมัคร “ผู้ขอรับทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562” หลักสูตร 1 ปี เพื่อหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ในอนาคต โดยต้องเป็นผู้ที่มีจิตบริการ มีความสามารถในการเล่าเรียน ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีภูมิลำเนาหรือเป็นชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน สามารถยื่นในใบสมัครขอรับทุน ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2562 สอบถาม โทร. 0-5391-6931 , 0-5391-6449

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.