เชียงรายปลื้ม “ตลาดล้านเมือง” สร้างอาหารปลอดภัยผู้บริโภค ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค

ตลาดล้านเมือง ตั้งเป้าพัฒนาสินค้าการเกษตรคุณภาพดีที่ครบวงจร มุ่งสร้างอาหารสุขภาพ ปลอดภัย เพื่อความเป็นที่สุดในภูมิภาค พร้อมเปิดให้บริการภายในปี 2562 นี้แน่นอน

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ประธานกรรมการบริหารตลาดกลางผักและผลไม้ จ.ราชบุรี หรือตลาดศรีเมือง ได้ชู “ศรีเมืองโมเดล” ตลาดต้นแบบอาหารปลอดภัย ที่ได้รับรางวัลการันตีจากหน่วยงานและสถาบันต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัลความเป็นเลิศคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักสด ผลไม้สด จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, รางวัลสุดยอดตลาดสะอาดอาหารปลอดภัย จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์, รางวัลความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข “ระดับเพชร”, รางวัลสุดยอดตลาดที่พัฒนาและรักษามาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ 1 ทศวรรษ (Healthy Market Gold Awards) จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นายนภินทร กล่าวว่า ตลาดล้านเมืองจะมุ่งพัฒนาไปสู่การเป็นตลาดสดน่าซื้อ โดยบูรณาการงานอาหารปลอดภัยในแบบที่ไม่ใช่เป็นพ่อค้าคนกลาง แต่เป็นตลาดกลางอำนวยความสะดวกให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคตั้งแต่ ต้นน้ำ (เกษตรกร) กลางน้ำ (ตลาด) จนถึงปลายน้ำ (ผู้บริโภค) โดยยึดหลัก “ศรีเมืองโมเดล” ที่มีการส่งเสริมเกษตรกรให้ผลิตพืชผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย นำมาวางจำหน่ายเอง ด้วยสินค้าหลากหลายประเภท ในราคาที่เป็นธรรม และพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดก้าวต่อไปสู่การเป็นผู้นำของตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรในระดับอาเซียนต่อไป

ตลาดล้านเมือง ศูนย์กลางตลาดค้าส่งผัก-ผลไม้ ใหญ่สุดในภาคเหนือ เชื่อมโยงจีน สปป.ลาว และเมียนมา ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกแม่กรณ์ จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 160 ไร่ ปัจจุบันได้มีการปรับพื้นที่ และดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 30% โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้า ด้วยยอดจองแผงค้าและอาคารค้าปลีกถึง 70% จากการเปิดจองวันแรกเพียงวันเดียว พร้อมแล้วที่จะพัฒนาปรับปรุงทุกพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรแก่ผู้ค้า ขยายฐานผู้ซื้อจากในประเทศ สู่ตลาดผู้ซื้อต่างประเทศ และเป็นศูนย์กลางการค้าส่งออก ส่งเสริมและพัฒนาระบบขนส่ง (โลจิสติกส์) อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพื่อก้าวสู่ระดับภูมิภาคและระดับอาเซียน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.