“เชียงรัฐ” สารภาพสำนึกผิดลงข่าว “จังหวัดตอแหล” และข้าราชการเชียงรายไม่ทำโครงการ เพราะไม่มี “เงินทอน”

ข้าพเจ้า นายวิชัย เชษฐบดี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรัฐ และนางปราณี สังข์ขาว หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรัฐ พับลิชชิ่ง ที่ได้ร่วมกันเขียนข่าว “จังหวัดตอแหล” ตลบตะแลง เชียงรายไม่มีศิลปิน ทำให้ที่ประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย มีมติให้จังหวัดเชียงรายดำเนินคดีอาญาข้าพเจ้ากับพวก ข้อหาหมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาด้วยเอกสาร เพื่อกู้คืนศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการของจังหวัดเชียงราย ที่ทำงานด้วยความถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

จนกระทั่งศาลจังหวัดเชียงรายได้นัดสืบพยาน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา เมื่อข้าพเจ้าได้รับฟังข้อเท็จจริงจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่แถลงข้อเท็จจริงต่อศาลแล้ว จึงทราบว่าโครงการก่อสร้างตุงเอกลักษณ์ มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบหลายประการ ดังนี้
1.มีลักษณะการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 เพื่อทำให้อำนาจของกระทรวงมหาดไทยมาอยู่ที่จังหวัด
2.อำเภอเมืองเชียงราย ในฐานะหน่วยงานดำเนินโครงการที่ได้รับมอบอำนาจจากจังหวัดให้ไปดำเนินการตามระเบียบ แต่ไปดำเนินการโดยฝ่าฝืนคำสั่งมอบอำนาจ
3.ประมาณราคาก่อสร้างตามที่ได้เสนอโครงการมีจำนวน 9 รายการ วงเงิน 50 ล้านบาท แต่ในประมาณราคาที่เสนอให้จัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนเพียง 7 รายการ แต่วงเงินเท่าเดิม คือ 50 ล้านบาท พบว่างานขาดหายไป 2 รายการ คือ งานทำสีขัดเงา และงานขนย้าย ประกอบ และติดตั้งประติมากรรมตุง ราคารวม 10 ล้านบาท
4.จังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้อำเภอเมืองเชียงรายทบทวนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ต่อมา อำเภอเมืองเชียงรายขอส่งคืนโครงการ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบได้

และจากการได้รับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าว ทำให้ทราบว่ายังมีโครงการอื่นๆ ในจังหวัดเชียงรายที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอีกมากมาย เช่น โครงการเส้นทางจักรยานที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้ว ขอให้ระงับโครงการ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องบประมาณแผ่นดิน โครงการศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอย ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วพบว่า ก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ไม่มีการใช้ประโยชน์ และโครงการประติมากรรม อีก 2-3 โครงการ ซึ่งกำหนดราคาสูงเกินจริง จึงทำให้ข้าพเจ้ากับพวกเข้าใจว่ายังมีข้าราชการที่ทำงานด้วยความถูกต้อง ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ

ข้าพเจ้า นายวิชัย เชษฐบดี ในฐานะบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรัฐ และนางปราณี สังข์ขาว หุ้นส่วนผู้จัดการ รู้สึกสำนึกในการกระทำผิดครั้งนี้ โดยกระทำไปเพราะโฉดเขลาเบาปัญญา ในการเขียนข่าวที่ไม่ได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน จนเป็นเหตุให้จังหวัดเชียงราย และนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้รับความเสียหาย

ข้าพเจ้าทั้งสองจึงอยากขอโอกาสขออภัยต่อที่ประชุมกรมการจังหวัดเชียงราย และขออภัยต่อนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่ทำให้จังหวัดเชียงราย ข้าราชการในจังหวัดเชียงราย และผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ฯ ได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติยศ และวงศ์ตระกูล

พร้อมกันนี้ขอชื่นชมการทำงานของนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (เมื่อครั้งปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดเชียงราย) ที่ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อจังหวัดเชียงราย และปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน และข้าราชการทั้งปวง และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายในวนอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน มีความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม รอบคอบ วางแผนรัดกุม ทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก หลังจากที่ผู้ว่าฯ ณรงค์ศักดิ์ ได้ย้ายมารับตำแหน่งที่จังหวัดพะเยา ได้เสนอโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยามากมายหลายโครงการ และได้รับความเห็นชอบในหลักการโครงการในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 มากกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท จนเป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวพะเยาอย่างมาก

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.