รพ.เชียงรายฯ รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์เดินหน้าโครงการจัดหาเตียง 3 ไกร์ แบบพาราเมาท์สไตล์

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ รับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ขาดสาย เพื่อยกระดับการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่เข้าไปใช้บริการ

ล่าสุด นายพณิชย์ วิทยาภัทร์ นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าหลักสูตร ปปร.รุ่นที่ 20 ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 150,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ที่ขาดแคลน โดยมีนายแพทย์ไชยเวช ธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายฯ เพื่อนร่วมสถาบันพระปกเกล้า และฮีโร่ถ้ำหลวงเป็นผู้รับมอบ

ปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐหลายแห่ง แม้ว่าจะมีงบประมาณลงไปสนับสนุนในแต่ละปี แต่ก็ถือว่ายังไม่เพียงพอที่จะจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอกับจำนวนคนไข้ที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย ที่เพิ่งเปิดใช้อาคารอุบัติเหตุ 14 ชั้น เมื่อเดือนเมษายนปีนี้ แม้ว่าจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังไม่เพียงพอ จากความต้องการที่จำเป็นดังกล่าว ทำให้มีกลุ่มบุคคลที่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่ควรได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล จึงได้สนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีโครงการจัดหาเตียง 3 ไกร์ แบบพาราเมาท์สไตล์ หรือแบบปีกนก เพื่อนำมาเปลี่ยนเตียงในหอผู้ป่วยสามัญอาคารเดิมทั้งหมดให้มีมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งมีโครงการจัดหาเตียงนอนออร์โถปิดิกส์ และเตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับด้วยไฟฟ้าสำหรับห้องพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุน สามารถบริจาคได้โดยตรงที่โรงพยาบาลประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย โทร 053-910-600

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.