#Dek62 เตรียมพร้อม มฟล.เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบ 1 ธันวาคมนี้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เตรียมรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือทีแคส (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2562 รอบ 1 ยื่นผลงาน หรือพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) โดยไม่มีการสอบ สมัครได้ตั้งแต่วันที่  1-14 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์: http://admission.mfu.ac.th  และจะประกาศผลในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์เช่นกัน โดยรับทั้งหมด 6 โครงการ ดังนี้

1.โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า

2.โครงการรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

3.โครงการรับสมัครนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา

4.โควตาพิเศษสำนักวิชา

5.โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

และ 6.โควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว

สามารถสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ ตามคุณสมบัติของแต่ละโครงการ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครจัดทำเอกสารแนะนำตัว หรือพอร์ตฟอลิโอ (Portfolio) 5 -10 หน้าตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือของตัวเองเท่านั้น หรือแนบไฟล์บันทึกผลการแสดงความสามารถพิเศษลงในแผ่นซีดี (ถ้ามี) ส่งแนบมาพร้อมกับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร (มหาวิทยาลัยงดรับ Portfolio แบบแฟ้มปกแข็ง/อ่อน เข้าเล่มทุกรูปแบบ) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://admission.mfu.ac.th หรือโทร 0-5391-6103-6 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.