โยกย้าย นอภ./ปลัดจังหวัด 67 ตำแหน่ง

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ปลัดจังหวัด และผู้บริหารส่วนกลาง) จำนวน 70 ราย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้เดินทางไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 ดังนี้แต่งตั้งแต่งตั้ง1แต่งตั้ง2แต่งตั้ง3แต่งตั้ง4

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.