รมต.ท่องเที่ยว เปิดศูนย์บริการท่องเที่ยว ทน.เชียงราย

DSCF0095

ที่สถานีขนส่งแห่งแรกของเมืองเชียงราย (ขนส่งเก่า) ถนนประสพสุข กลางเมืองเชียงราย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสร้างเป็นอาคารทันสมัย จอดรถได้หลายร้อยคัน และเทศบาลนครเชียงรายได้ทำการปรับปรุงบริเวณดังกล่าวให้เป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (อาคาร Downtown) ครบวงจร ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว โดยนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายภาสกร บุญญลักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เมื่อ 19 ตุลาคมนี้

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รายงานว่า ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน มีแนวทางการดำเนินงานเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ธุรกิจการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ชุมชน นักท่องเที่ยว เข้าด้วยกัน เพื่อบูรณาการในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีการดูแลความปลอดภัย ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บริการข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประเทศเพื่อนบ้านใกล้คเียง บริการข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทาง ข้อมูลเกี่ยวกับที่พัก ร้านอาหาร การจำหน่ายสินค้า บริการระบบอินเตอร์เน็ต Wi-fi ซึ่งการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในปัจจุบันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยเฉพาะรถโดยสารประจำทางเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักที่เชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งมวลชนเข้าด้วยกัน การให้บริการด้านการขนส่งมวลชนโดยรถโดยสารประจำทาง จึงต้องมีความสะดวก มีความคล่องตัวสูง และสามารถให้บริการได้ทุกจุดตลอดระยะของการเดินทาง ทำให้เกิดประโยชน์ สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะประธานในพิธี กล่าวว่า “ผมขอแสดงความยินดีกับประชาชนชาวเชียงราย ที่บัดนี้จังหวัดเชียงรายได้กลายเป็นจุดหมายสำคัญที่คนทั้งโลกรู้จัก ในด้านกีฬา อีกไม่นานจังหวัดเชียงรายก็เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “เจียงฮายเกมส์” และเป็นครั้งสำคัญที่เรามีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก ระดับประเทศ และระดับจังหวัด ร่วมกันนำเสนอความเป็นเชียงรายให้คนไทยและต่างประเทศได้รู้จัก สถานที่แห่งนี้จะกลายเป็นจุดสำคัญที่ผู้มาเยือนจังหวัดเชียงรายมีจุดตั้งต้น จุดรองรับ มีจุดบริการที่สำคัญ สินค้าท้องถิ่นของจังหวัดได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าของตนเอง มากขึ้น ในด้านการท่องเที่ยวเราให้ความสำคัญว่าเงินที่ได้จากการท่องเที่ยวไม่ว่ามากหรือน้อยกระจายไปที่ใด เพราะปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม มีความหมายที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของประชาชน ผมมั่นใจว่าความมุ่งมั่นที่ท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กำลังดำเนินการอยู่นี้เป็นกรณีตัวอย่างที่จังหวัดอื่นๆ เทศบาลอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ทั้งความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย และความยั่งยืน ที่จะเป็นความภาคภูมิใจของคนเชียงราย ด้วยการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และยังเป็นความมั่นใจของคนต่างถิ่นที่จะเข้ามาเยือน”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.