เผย 100 โรงเรียนมัธยมดังทั่วประเทศ “สามัคคี” ติดอันดับ 22

ผลคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โดยวัดผลจากการคำนวณค่าขีดจำกัดล่าง แบบเข้าใจง่าย คือคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศของผลการสอบ ได้ผลดังนี้

1.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 2.มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม 3.สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 4.อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร 5.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 7.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 8.เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 9.สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 10.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 11.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 12.มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่ 13.เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 14.อุดรพิทยานุล อุดรธานี 15.เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร 16.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 17.หอวัง กรุงเทพมหานคร 18.บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 19.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 20.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 21.วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 22.สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 23.เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 24.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 25.กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 26.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 27.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 28.พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 29.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี 30.ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 31.สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร 32.โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร 33.เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 34.ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา 35.ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต 36.เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 37.ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 38.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 39.หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 40.ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 41.เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 42.อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 43.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี 44.ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ 45.มหาวชิราวุธ สงขลา 46.จุฬาภรณราช-วิทยาลัย ตรัง ตรัง 47.พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี 48.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 49.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด 50.เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 51.สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 52.ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่ 53.อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 54.นารีรัตน์ แพร่ 55.มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 56.คณะราษฎร์บำรุง ยะลา ยะลา 57.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร 58.พิริยาลัย แพร่ 59.สตรีศรีน่าน น่าน 60.พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก 61.บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 62.นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร 63.ปราจิณราษฎรอํารุง ปราจีนบุรี 64.บูรณะรำลึก ตรัง 65.สิรินธร สุรินทร์ 66.แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 67.จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 68.ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ 69.จักรคำ-คณาทร ลำพูน 70.ราชินี กรุงเทพมหานคร 71.สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 72.เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 73.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม 74.จุฬาภรณราช-วิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร 75.สตรีวัด-มหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 76.สระบุรีวิทยาคม สระบุรี 77.บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 78.สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี 79.ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 80.เบญจมราชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี 81.มารีย์วิทยา นครราชสีมา 82.สารคามพิทยาคม มหาสารคาม 83.ระยองวิทยาคม ระยอง 84.สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 85.สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร 86.ศรียาภัย ชุมพร 87.ลำปางกัลยาณี ลำปาง 88.สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร 89.อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 90.สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร 91.สาธิต “พิบูลย์บำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 92.ชลกันยานุกุล ชลบุรี 93.พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม 94.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร 95.แสงทองวิทยา สงขลา 96.จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล 97.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 98.สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ 99.ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี และ 100.สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจากวารสารสมองการศึกษา ฉบับที่8 /2561 วัดจากหลักเกณฑ์คุณภาพโดยรวมของชั้น ม.1-ม.6 เช่น เป็นตัวแทนของเขตและจังหวัดไปแข่งวิชาการต่าง, ได้รับรางวัลการแข่งขันวิชาการระดับเขตและระดับชาติ, ผลสอบระดับชาติระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย, ผลงานทางด้านกีฬา ด้านดนตรี และการประกวดอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.