เขตเลือกตั้งเชียงราย แบบไหนดี?

เราเห็นว่าการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เชียงราย แบบที่ 3 น่าจะเป็นแบบที่เหมาะสมที่สุด เพราะมีพื้นที่ติดต่อกัน ประชากรในแต่ละเขตมีจำนวนใกล้เคียงกัน จำนวนราษฎรในเขตเลือกตั้งที่มากที่สุดต่อเขตเลือกตั้งที่น้อยที่สุด ก็ไม่ต่างกันมากนัก เพียงร้อยละ 6.96 ที่สำคัญ ยังไม่เคยใช้ในการเลือกตั้งมาก่อนเลย ถ้าจะลองการเลือกตั้งระบบใหม่ตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก็ควรจะใช้เขตเลือกตั้งใหม่เสียด้วย เพื่อแก้การซื้อเสียง การจ้างหัวคะแนน ที่มีการกล่าวถึง “เงินไม่มากาไม่เป็น” กันมากในเชียงราย

แบบแบ่งเขต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.