เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “แม่ลาว” ดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม สู่รายได้ที่ยั่งยืน

จังหวัดเชียงราย 26 กันยายน 2561 – อำเภอแม่ลาว โดยสำนักพัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จัดงานพิธีเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีนายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวอรุโณทัย รงควานิช พัฒนาชุมชนอำเภอแม่ลาว เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และประชาชนในอำเภอแม่ลาว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีอำเภอแม่ลาว พร้อมด้วยการแสดงจากตัวแทนชุมชนท่องเที่ยว 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ, บ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ 5 ตำบลโป่งแพร่ และบ้านสันปูเลย หมู่ 4 ตำบลบัวสลี พร้อมกันนี้ พระอาจารย์วุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) จากศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ได้ให้เกียรติแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอแม่ลาว ในครั้งนี้

IMG_7386

นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว กล่าวว่า ตามที่กรมพัฒนาชุมชนเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการส่งเสริมการดำเนินงาน OTOP ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุน ส่งเสริม ยกระดับผลิตภัณฑ์ และพัฒนาช่องทางการตลาดที่หลากหลาย เพื่อให้ขายได้ มุ่งปรับตัวสู่การค้าแบบสากล จากแนวคิดวิธีการดำเนินการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีนั้น เป็นแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ โดยให้ขายสินค้าอยู่ภายในชุมชน เป็นการสร้างได้เพื่อชุมชนโดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ แปลงเป็นรายได้ เกิดการปรับปรุงเชิงระบบ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน รายได้กระจายอยู่ในชุมชน เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปหางานที่อื่น แต่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งได้

“ผมต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้อำเภอแม่ลาว โดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยวทั้ง 3 หมู่บ้าน เกิดการเรียนรู้ มีการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง และขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่จะทำให้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอแม่ลาวมีอาชีพ มีรายได้ สร้างเสริมเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนตลอดไป”

นอกจากนี้ นางสาวอรุโณทัย รงควานิช พัฒนาการชุมชนอำเภอแม่ลาว กล่าวเสริมว่า ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับอำเภอ หลังจากที่มีการเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านจำนวน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลป่าก่อดำ, บ้านห้วยส้านพลับพลา หมู่ 5 ตำบลโป่งแพร่ และบ้านสันปูเลย หมู่ 4 ตำบลบัวสลี ไปแล้วก่อนหน้านี้ ได้รับการตอบรับจากทั้งคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวอย่างล้นหลาม

“เป็นแนวคิดที่กรมพัฒนาชุมชนต้องการพัฒนารูปแบบ OTOP โดยให้ชุมชนเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว นำเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตของชุมชน เป็นจุดขาย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ภายในชุมชน โดยการจัดงานชุมชนเป็นการประชาสัมพันธ์และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังแอ่งเล็ก หรือหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”

IMG_7867_0

ที่มาของโครงการฯ กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในท้ายที่สุดเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.