เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี “บ้านสันปูเลย” อำเภอแม่ลาว

วันนี้ (21 กันยายน 2561) นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอแม่ลาว เป็นประธานเปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ระดับหมู่บ้าน “บ้านสันปูเลย” หมู่ 4 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยนางศิริลักษณ์ ผลจันทร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และประชาชนในชุมชนบ้านสันปูเลยและใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์วัดสันปูเลย ภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของดีบ้านสันปูเลย พร้อมด้วยการแสดงจากชุมชน การเดินแบบผลิตภัณฑ์ OTOP

IMG_0319

โดยโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมและท่องเที่ยวในแอ่งเล็ก (หมู่บ้าน/ชุมชน) และการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้กระจายอยู่กับประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ซึ่งในท้ายที่สุดเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนมีความสุข

DSCF9805

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.