กำหนดเปิดด่านบ้านฮวก รอประกาศกระทรวง มหาดไทย

ผู้ว่าฯ เผย กำหนดการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านฮวกอย่างเป็นทางการ ต้องรอประกาศของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการประกาศกฎ ระเบียบต่างๆ ของหน่วยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน

40273316_1864568690301024_966617136250224640_n

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ที่ได้มีมติให้ยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยการยกฐานะเป็นจุดผ่านแดนถาวรจะสามารถส่งออกและนำเข้าสินค้าได้ทุกประเภทและทุกวัน ช่วยเพิ่มปริมาณการค้าชายแดนให้มีมูลค่ามากขึ้น จะก่อให้เกิดการเติบโตอย่างยิ่งทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา และในตอนท้ายของการแถลงผลมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ระบุว่าจะมีพิธีเปิดด่านของทั้งสองประเทศพร้อมกันในวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 นี้นั้น ขอเรียนว่าในการขั้นการเปิดด่านชายแดนถาวร จะต้องรอประกาศของกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนการประกาศกฎ ระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน จึงจะมีพิธีเปิดด่านชายแดนถาวรอย่างเป็นทางการได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของจังหวัดพะเยาติดต่อชายแดนบริเวณช่องกิ่วหก ในอดีตเป็นเส้นทางคมนาคมเดินเท้าและเกวียนไปมาหาสู่ระหว่างประชาชนอำเภอภูซาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา กับประชาชนเมืองคอบ แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว การยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวร จะเกิดผลดีทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและด้านสังคม ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว, การค้าการลงทุน, การขนส่ง, ศิลปวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยในด้านของการจัดระเบียบการเข้าเมือง ภาครัฐได้จัดระบบป้องกันพื้นที่ชายแดน โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น มณฑลทหารบกที่ 34 ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด รวมไปถึงการพัฒนาระบบตรวจโรคระบาดและระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามชายแดน และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศคู่ขนาน ตลอดจนการจัดระเบียบพื้นที่และการใช้พื้นที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ คาดว่าการเปิดด่านจะทำให้การค้าตามแนวชายแดนเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,386.32 ล้านล้านบาท และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.