รถไฟเชียงรายเปิดใช้ 2566 ให้ท้องถิ่นเข้ามาเดินรถได้

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ครม. มีมติอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินการในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323.10 กม.วงเงินลงทุน 85,345 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินงาน 4 ปี สร้างแล้วเสร็จให้บริการได้ในปี 2566 จากแผนเดิมที่รถไฟต้องสร้างเสร็จในปี 2568 ซึ่งถือได้ว่าโครงการนี้สร้างเสร็จเร็วกว่าแผน 2-3 ปี อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะรองรับการเดินทางและขนส่งสินค้าภาคเหนือ รวมถึงรองรับศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชียงของที่กำลังก่อสร้างจะเชื่อมการค้าระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้จากไทยไป สปป.ลาว จีน เวียดนาม และเขตเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล

“โครงการสร้างรถไฟเส้นนี้ถือเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของการเพิ่มเส้นทางสายใหม่ของรถไฟ หลังจากที่รอคอยมากว่า 117 ปี โดยโครงการดังกล่าวรัฐบาลได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2503 และเคยถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ฉบับที่ 1 และศึกษาความเหมาะสมโครงการตั้งแต่ปี 2507 แต่เพิ่งจะนำมาดำเนินการในโครงการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 58 ปีแห่งการรอคอย” นายอาคมกล่าว

นอกจากนั้น ตามกรอบเวลาดำเนินการโครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ รฟท.ต้องเตรียมแผนโครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง (ซุปเปอร์บอร์ด) ที่มีนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นประธาน ภายในเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ ขณะเดียวกัน รฟท.ต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำหน้าที่สำรวจแนวเขตก่อสร้าง และเมื่อได้แนวเขตก็ต้องเสนอออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนที่ดินก่อสร้างในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ แพร่-ลำปาง-พะเยา-เชียงราย ซึ่งการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ รฟท.ต้องทำควบคู่กันไป เพื่อให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่ ครม.มีมติไว้ในครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ วงเงินรวม 85,345 ล้านบาท จะเปิดประกวดราคาแบบให้ต่างชาติเข้าร่วมประมูลและแบ่งสัญญาก่อสร้างออกเป็น 3 สัญญา คือสัญญาที่ 1 เด่นชัย-งาว ระยะทาง 104 กม.วงเงินงบประมาณ 26,704 ล้านบาท, สัญญาที่ 2 งาว-เชียงราย ระยะทาง 135 กม.วงเงิน 28,735 ล้านบาท, สัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 84 กม.วงเงิน 17,482 ล้านบาท ค่าเวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 10,660 ล้านบาท และค่าจ้างที่ปรึกษา 1,764 ล้านบาท

นายอาคมกล่าวต่อว่า ครม.ยังมอบให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการเพิ่มเติมในโครงการเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ อีก 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ให้เสนอแนวทางพัฒนาและภาพรวมโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งของไทยให้ ครม.รับทราบ ซึ่งคาดว่าจะเสนอ ครม.ภายใน 1 เดือนนับจากนี้ 2.ให้ประสานกับพื้นที่และท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว 3.ให้จัดทำแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้าง เนื่องจากโครงการนี้ผ่านลุ่มน้ำชั้น 1A และมีการก่อสร้างอุโมงค์ 4 จุด รวมความยาว 13.9 กม.ได้แก่ จ.แพร่ 2 จุด แห่งที่ 1 ระยะทาง 1.1 กม.และแห่งที่ 2 ระยะทาง 6.4 กม., จ.พะเยา 2.8 กม.และ จ.เชียงราย 3.6 กม.และ 4.ให้ศึกษาการเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามาบริการเดินรถในท้องถิ่นได้

ส่วนโครงการรถไฟทางคู่เฟส 2 ที่เหลือ ในเดือนกันยายน-ตุลาคม จะเสนอได้อีก 1-2 เส้นทาง อาทิ ขอนแก่น-หนองคาย ส่วนเส้นอื่นจะทยอยเสนอ ครม.เดือนละ 2 เส้นทาง คาดว่าภายในปีนี้จะเสนอได้ครบทั้งหมดรวม 9 เส้นทาง ประกอบด้วย เด่นชัย-เชียงใหม่, ปากน้ำโพ-เด่นชัย, ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี-หาดใหญ่, หาดใหญ่-ปาดัง, บ้านไผ่-นครพนม และ จิระ-อุบลราชธานี

ล่าสุด เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องยูโทเปีย โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาสร้างการรับรู้และความเข้าใจโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เพื่อนำข้อมูลวัตถุประสงค์การก่อสร้างโครงการฯ ประโยชน์ของโครงการฯ และการเตรียมความพร้อมในทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.