อปท.อยากเลือกตั้ง เร่งหย่อนบัตรก่อนสิ้นปี

รายงานข่าวจากหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต้องการ “อยากเลือกตั้ง” ตรงกัน เพราะครบวาระกันไปหมดแล้ว และการเป็นผู้บริหารรักษาการทำงานได้ไม่เต็มที่ เร่งให้ คสช.ใช้ ม.44 เลือกตั้งท้องถิ่นภายในปีนี้ก่อนเลือกตั้ง ส.ส.ขณะที่ มท.1 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ก็เห็นด้วยและพร้อมจัดเลือกตั้ง

นายเฉลิม สารแปง นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด กล่าวว่า ท้องถิ่นพร้อมเลือกตั้งนานแล้ว แต่ติดขัดเรื่องกฎหมายเลือกตั้ง หากทุกฝ่ายต้องการให้มีเลือกตั้งท้องถิ่นจริง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลควรเร่งรัด สนช.พิจารณากฎหมายท้องถิ่นโดยเร็ว เชื่อว่าใช้เวลาไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ จะจัดเลือกตั้งได้แล้ว หาก สนช.ไม่สามารถพิจารณาแล้วเสร็จตามกำหนด คสช.สามารถใช้คำสั่ง ม.44 จัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้ทันที

นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตามโรดแมปเดิมจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเดือนพฤศจิกายน 2561 แต่กระทรวงมหาดไทยเสนอให้มีการเลือกตั้ง อบจ.หรือเมืองพัทยาก่อน หลังจากการเลือกตั้ง ส.ส.จึงมีการเลือกตั้ง อบต.และเทศบาลทั่วประเทศ แต่ล่าสุดยังไม่มีความชัดเจน หากจะอ้างว่ากฎหมายยังไม่ผ่านการพิจารณาของ สนช.นั้น คาดว่าไม่ใช่ปัญหา เพราะเชื่อว่า คสช.สามารถดำเนินการได้ เพราะสิ่งที่แก้ไขคือคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นสมาชิกและผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หากจำเป็นสามารถใช้คำสั่ง คสช.หรือมาตรา 44 ได้ เพราะไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ จึงไม่น่าจะเป็นเหตุหรือข้ออ้างในการเลื่อนเลือกตั้งท้องถิ่น

นายเสน่ห์ อาจพันธ์ นายก อบจ.เกาะหลัก อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประธานชมรมนายก อบต.ระดับจังหวัด กล่าวว่า ก่อนการเลือกตั้งเทศบาลและ อบต.รัฐบาลควรมีความชัดเจนจากแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น โดยเฉพาะการยุบ อบต.ยกฐานะเป็นเทศบาล หรือควบรวม อปท.ขนาดเล็ก ตามที่ สปช.และ สปท.เสนอแนวทาง หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในขณะที่ คสช.บริหารประเทศ เชื่อว่าในยุคที่มีนักการเมืองระดับชาติมาจากการเลือกตั้งตามปกติ น่าจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น เนื่องจากหลายฝ่ายเกรงผลกระทบและความขัดแย้งจากฐานการเมืองระดับล่าง

ร.ท.เกรียงไกร อุทธิยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า การทำหน้าที่รักษาการไม่สามารถทำงานพัฒนาท้องถิ่นได้เหมือนการอยู่ในห้วงเวลาดำรงตำแหน่งจริง เนื่องจากต้องรอคำสั่งที่เป็นแนวทางปฏิบัติจากรัฐบาลกลางเป็นหลัก ดังนั้น ความเดือดร้อนหรือสิ่งที่ประชาชนต้องการให้ท้องถิ่นดำเนินการ ไม่สามารถดำเนินการได้สะดวก อยากให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ คาดว่า อปท.ทั่วประเทศครบวาระทั้งหมดแล้ว

นายพิทักษ์ชน แข่งขัน นายกเทศมนตรีบ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา กล่าวว่า การเลือกตั้งท้องถิ่นจะทำให้ประชาชนได้รับโอกาสการพัฒนา เพราะเป็นความต้องการของคนท้องถิ่นเป็นหลัก แต่ปัจจุบัน อำนาจการบริหารงบประมาณบางนโยบายอยู่ที่รัฐบาลกลาง โครงการต่างๆ อยู่ในแผนของ อปท.แต่ไม่สามารถเข้าไปมีบทบาทได้เต็มที่

นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เผยกรณี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุ พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่า เชื่อว่า อปท.ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง พร้อมเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกผู้บริหารท้องถิ่นตามความต้องการ และเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย

“ไม่เป็นห่วงกระทรวงมหาดไทยจัดเลือกตั้งท้องถิ่น แต่กังวลกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ ว่าผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือไม่ เท่าที่ทราบ กฤษฎีกาอยู่ระหว่างการตีความอยู่ ทำให้ไม่มีความชัดเจนเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครเป็นนายกหรือผู้บริหารท้องถิ่นว่าเป็นอย่างไร และกฎหมายมีผลย้อนหลัง กรณีผู้ที่เป็นนายกมา 2 สมัยแล้ว ไม่สามารถลงสมัครอีกหรือไม่ อีกทั้งยังไม่มีคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.) จึงไม่แน่ใจว่าสามารถจัดเลือกตั้งท้องถิ่นได้หรือไม่ หากมีกฎกติกาที่ชัดเจน เชื่อว่า อปท.พร้อมเลือกตั้งอยู่แล้ว ไม่มีปัญหาอะไร” นายทัศนัยกล่าว

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น และความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า สำหรับความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยในการเลือกตั้งท้องถิ่น เราได้ประสานงานกับสำนักงานกฤษฎีกาในการแก้ไขกฎหมายอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทาง กกต.ได้มีข้อสังเกตในการขอแก้ไขมากว่า 100 ประเด็น ทางคณะกรรมการกฤษฎีกากำลังเร่งร่างกฎหมาย ประชุมสัปดาห์ละสองครั้ง เพื่อพยายามเร่งในส่วนนี้ เพื่อให้กฎหมายทั้ง 6 ฉบับ แก้ไขเรียบร้อยโดยเร็ว ซึ่งทั้ง 6 ฉบับ เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งสิ้น ทั้งในส่วนของ กทม.พัทยา อบจ.เทศบาล โดยหากกฎหมายพร้อมฝ่ายนโยบายจะได้หารือกัน เพราะต้องหารือร่วมกันระหว่าง คสช.รัฐบาล กกต.และส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ

“คิดว่าหากกฎหมายเสร็จเร็ว มีช่องให้เลือกตั้งท้องถิ่น ก็น่าจะทำได้ เพราะไทม์ไลน์ของเลือกตั้งใหญ่นั้นมีแน่นอนอยู่แล้ว หากกฎหมายเสร็จเร็วแล้วมีช่องว่างก็สามารถดำเนินการได้เลย เพราะใน 45 วันก็พร้อมทำได้เลย อย่างไรก็ตาม เห็นว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นน่าจะเป็นก่อนสิ้นปี เพราะโรดแมปกำหนดว่าการเลือกตั้งใหญ่จะต้องมีขึ้นในต้นปีหน้า แต่ทั้งหมดนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายว่าจะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด ผมคาดว่านายกฯ น่าจะให้รายละเอียดได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นเรื่องระดับนโยบาย ส่วนที่มีการเกรงว่าหากมีการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งใหญ่ในระยะเวลาที่ใกล้กันแล้วจะเกิดความวุ่นวาย นั่นก็เป็นแนวความคิด ดังนั้น จะต้องมีระยะที่พอดี” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว

ส่วนกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้ปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. ร่างแรกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ ร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ…. สามารถดาวน์โหลดและศึกษารายละเอียดร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้ที่ อทป.ทั่วประเทศ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง http://www.ect.go.th เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th หรือทางอีเมล์ phromphongwo@dla.go.th

“สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้จนถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวตามขั้นตอนต่อไป” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.