สะสมคะแนน Energy Points SMEs ช่วยชาติประหยัดพลังงาน

This slideshow requires JavaScript.

สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย จัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs ประหยัดพลังงาน ตามนโยบายของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา09.00 น. ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดสัมมนาเผยแพร่แนวทางการสะสมคะแนน Energy Points โดยมีคุณกฤษนันท์ ทะวิชัย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดงานสัมมนา พร้อมด้วยคุณณรงค์ บัณฑิตกมล ประธานคณะทำงาน และคุณฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  และผู้เข้าร่วมสัมมนาจากธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงราย

เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา อยู่ในช่วงการขยายตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้การใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มสูงขึ้น ด้วยบางโรงงานอุตสาหกรรมยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) รวมทั้งโรงงานมีทรัพยากรที่จำกัด เช่น ความรู้ เงินทุน บุคลากร เป็นต้น ด้วยปัจจัยดังกล่าว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ SMEs ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการ (Energy Points)  ครอบคลุม 18 กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ

โครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมด้านพลังงาน 4 ขั้นตอน โดยให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  คะแนนที่ 1 ประกาศนโยบายด้านพลังงาน (Policy Point) คะแนนที่ 2 แต่งตั้งผู้ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Man Point) คะแนนที่ 3 วางแผนการอนุรักษ์พลังงาน (Planning Point) และคะแนนที่ 4 ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานให้พร้อมสำหรับนำไปปฏิบัติ (Review Plan Point) โดยคะแนน Energy Points สามารถนำไปแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ อาทิ การอบรมแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน, เยี่ยมชมโรงงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน, มีผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำ และรับเงินสนับสนุนในการลงทุนปรับปรุงเพื่อการประหยัดพลังงาน คิดเป็นร้อยละ 30 ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท

จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.energypoints.info โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทร.02 3451252-3 หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

มาร่วมกันช่วยชาติประหยัดพลังงานกันนะคะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.