อธิบดี สถ.ชมนายกฯ วันชัย “พ่อพิมพ์” ต้นแบบการศึกษาเทศบาล

ในโอกาสที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ มาตรวจเยี่ยมราชการที่จังหวัดเชียงราย ได้ไปเยี่ยมชมโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และรับฟังการบรรยายสรุปจากนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และผู้บริหารโรงเรียนแล้ว อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กล่าวตอบดังนี้

“ขอบคุณที่ให้โอกาสในการศึกษาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งมีโอกาสได้มาพบสิ่งดีๆ ที่นครแห่งความสุข นครเชียงราย การมาของผมและคณะคงไม่ทำให้เสียโอกาสในการทำงาน ที่พูดอย่างนี้ เพราะอย่างน้อยผมและผู้บริหารกรมฯ ที่มาวันนี้ก็จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้และนำสิ่งดีๆ ของเทศบาลนครเชียงราย ภายใต้การนำของนายกฯ วันชัย ได้ทำมา เท่าที่ดูมาร่วมชั่วโมงก็อยากจะเรียนว่าคนที่นี่โชคดี พูดแบบคนไทยก็คือมีบุญ มีผู้บริหารเทศบาลหรือท้องถิ่นที่มีความต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งไม่ใช่แค่อยู่นาน แต่ยังหนักแน่นในนโยบายที่จะนำพาบ้านเกิดเมืองนอนไปสู่ความศิวิไลซ์ ที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ของคนเชียงราย ลูกหลานพ่อขุนเม็งรายไว้อย่างดีเยี่ยม”

“ผมถามนายกฯ วันชัย ว่าท่านเป็นนายกเทศมนตรีมากี่ปี ท่านว่าโชคดีที่เป็นรองนายกฯ ด้วย ตั้งแต่ปี 2533 ถึงปัจจุบันก็ยังได้บริหาร ซึ่งก็ทำให้ผลผลิตหรือผลงานสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง ในส่วนของการบริหารจัดการ ผมไม่มีอะไรจะเสริม ท่านทำดีมาก มีแต่ว่าทำอย่างไรเรื่องดีๆ อย่างนี้จะแพร่กระจายไปยังท้องถิ่นอื่นหรือโรงเรียนอื่น”

“กรุงโรมจะทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นก็ไม่เป็นดังใจ เราโชคดีที่ท่านนายกฯ วันชัย หนักแน่นในอุดมการณ์ ทำให้โรงเรียนเทศบาลเมื่อเทียบด้านคุณภาพที่นี่ก็น่าจะชนะเชียงใหม่ ผมเป็นอธิบดีมา 7 เดือน ยังไม่มีใครพูดถึงโรงเรียนเทศบาลเชียงใหม่เลย ไม่ใช่มายกยอปอปั้นอะไร ในเชิงคุณภาพ พวกเราภูมิใจได้ว่าเราเป็นที่ 1 ผมเองก็ดีใจ ประกาศผลโอเน็ตที่ผ่านมาหงอยทุกครั้งเพราะว่าโรงเรียนท้องถิ่นในภาพรวมต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานทั้งประเทศ ไม่เหมือนของเชียงรายที่เป็นที่ 1 จังหวัดภูเก็ตก็ดี เทศบาลบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ก็ดี แต่ดียังไงก็สู้ที่นี่ไม่ได้ แค่นั่งรถผ่านก็ต้องชมว่าดีมาก ทั้งเรื่องของสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง เห็นหลังคาอาคารเรียนก็มีความสุขแล้ว เด็กมาเรียนก็น่าจะมีความสุข เพราะฉะนั้นความต่อเนื่องยาวนานก็เป็นประโยชน์ ทำไมผมพูดหลายๆ ครั้ง เพราะการกำหนดให้ผู้บริหารห้ามเป็นเกิน 2 สมัย ไม่ใช่อะไร กลัวนายก จะเป็นผู้มีอิทธิพล แต่ถ้ามองมุมกลับ มันจะกลายเป็นการตัดโอกาสการพัฒนาที่ต่อเนื่อง หลายโรงเรียนเปลี่ยนผู้บริหารก็ไม่มีการสานต่อ ผมย้ำอย่างนี้เพื่ออธิบายได้ว่าการเป็นผู้บริหารยาวนานกลับดีก็มีเยอะ”

สุดท้าย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้สรุปว่านายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี เป็น “พ่อพิมพ์” ต้นแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการศึกษา ซึ่งกรมจะได้ส่งเสริมให้ อปท.อื่นๆ ศึกษาเป็นแบบอย่างต่อไป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.