รองปลัดมหาดไทย “ศุภชัย” ลงพื้นที่ตรวจช้างกลางแม่น้ำกก

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ได้รับงบประมาณพัฒนาเกาะกลางแม่น้ำกกใกล้สะพานแม่ฟ้าหลวง หน้าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มทบ.37 ตรงข้ามโรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท มา 65 ล้านบาทเศษ เพื่อปรับพื้นที่จัดทำผนังกั้นน้ำเซาะตลิ่งและทำสะพานข้ามไปยังเกาะ โดยเริ่มสัญญากับผู้รับเหมามาตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ขณะเดียวกัน เทศบาลนครเชียงรายก็ขอสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายเพื่อสืบสานตำนานการเกิดเมืองเชียงราย การก่อสร้างตามโครงการของกรมโยธาธิการฯ ดำเนินมาร่วม 2 ปี จวนจะเสร็จอยู่แล้ว เพราะผู้รับเหมาจะต้องส่งมอบงานให้กับกรมโยธาฯในวันที่ 6 เมษายนนี้ตามกำหนดในสัญญา แต่ได้เกิดปัญหาขึ้นเสียก่อน เมื่อกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เห็นว่าที่ดินบริเวณนั้นไม่ใช่เกาะ แต่เป็นสันดอนทรายที่เกิดจากแม่น้ำกกไหลเปลี่ยนทิศ ซึ่งการจะก่อสร้างใดๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าเสียก่อน ทำให้การก่อสร้างพัฒนาพื้นที่ต้องหยุดชะงักลงและกำลังจะกลายเป็นที่รกร้าง เต็มไปด้วยไมยราบยักษ์เหมือนเดิม อีกทั้งโครงการสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายก็พลอยมีปัญหาไปด้วย ทั้งๆ ที่ได้รับงบประมาณมาแล้ว 32 ล้านบาท และมีการออกแบบช้างกับฐานกันไปแล้ว จำต้องหาที่ประดิษฐานใหม่โดยการทำประชาพิจารณ์ กระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายศุภชัย เอี่ยม-สุวรรณ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและพิษณุโลก กับคณะ ขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เชียงราย ซึ่งผลการตรวจสอบยังไม่เป็นที่เปิดเผย

DSCF2413
นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

ส่วนทางด้านเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา ว่า วัตถุประสงค์ของการจัดสร้างช้างคู่บารมีพญามังราย ก็เพื่อให้สาธารณะชนทราบถึงจุดกำเนิดของจังหวัดเชียงราย เมื่อพญามังรายได้ติดตามหาช้างทรงที่หายไปจนมาพบที่บริเวณนี้ จึงโปรดให้สร้างเวียงเชียงรายขึ้นด้วยเห็นเป็นชัยภูมิที่เหมาะสม ประกอบกับรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายที่จะผลักดันให้เชียงรายเป็นเมืองศิลปะด้วย เทศบาลจึงได้อาราธนาปรึกษากับพระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระแก้วและเจ้าคณะภาค 6 พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ทรงภูมิปัญญาในประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างยิ่ง ท่านได้แสดงความยินดีที่จะมีการสร้างช้างคู่บารมี โดยอาจารย์กนก วิศวะกุล ศิลปินเชียงรายเป็นผู้ออกแบบ

ต่อมาเมื่อปี 2560 เทศบาลมีโอกาสได้นำเสนอเรื่องนี้กับที่ประชุมจังหวัดเพื่อของบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัดจัดสร้าง โดยมีส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมนับ 100 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดก็เห็นชอบร่วมกันที่จะสร้างช้างคู่บารมีขึ้นบนเกาะกลางแม่น้ำกกที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำลังพัฒนาพื้นที่อยู่ พร้อมๆ กับการทำสวนสาธารณะไม้หายากและเส้นทางจักรยาน เพื่อให้เชียงรายมีทั้งความเป็นเมืองศิลปะและเมืองจักรยานชั้นนำในอนาคต

นายวันชัยกล่าวด้วยว่า ในส่วนที่ดินเกาะกลางน้ำกก เกิดจากการเปลี่ยนสายน้ำของแม่น้ำกก จนกลายเป็นพื้นที่งอกประมาณ 24-25 ไร่ จากนั้น ทางกรมธนารักษ์ขอขึ้นทะเบียนเกาะดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ออกเอกสารสิทธิ์ให้กับกรมธนารักษ์มากว่า 20 ปี และได้ส่งมอบให้กับทางเทศบาลในปี 2548 ระหว่างนั้น ทางเทศบาลเองก็ได้มีการเข้าพัฒนาโดยทำการปลูกต้นไม้ร่วมกับทางทหารและประชาชนในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เกาะแห่งนี้จะมีการสร้างเป็นหอศิลป์ร่วมสมัยด้วย เพื่อรวบรวมผลงานของศิลปินชาวเชียงรายมาจัดแสดงให้เป็นเมืองศิลปะ ประจวบเหมาะกับทางรัฐบาลที่ได้กำหนดให้เชียงรายและอีก 2 จังหวัด (นครราชสีมาและกระบี่) เป็นเมืองศิลปะ เนื่องจากเชียงรายมีศิลปินใหญ่น้อยมากมาย มีความชัดเจนของการเป็นเมืองศิลปะยิ่งกว่าจังหวัดใดๆ

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี จึงร่วมกันผลักดันและทางกรมโยธาธิการฯ ก็ได้เห็นความสำคัญ จึงจัดสรรงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท เข้ามาพัฒนาทำสะพานและตัวเกาะให้กับพื้นที่ และงบประมาณที่จะสร้างช้างบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคส่วนราชการส่วนต่างๆ มีการผลักดันผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จน สนช.อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง ซึ่งเทศบาลเองเป็นเพียงผู้นำเสนอโครงการสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงราย โดยการจัดประมูลจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ นั้น ก็เป็นเรื่องของจังหวัดเชียงรายที่จะมอบให้ราชการส่วนภูมิภาคใดดำเนินการก็ได้ เทศบาลไม่มีอำนาจดำเนินการได้เอง การร่วมมือร่วมใจกันดำเนินโครงการของส่วนราชการถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนก็มีความสบายใจ ได้ทั้งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและความยั่งยืน

นายวันชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตนั้น เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อน เนื่องจากเทศบาลไม่ได้เป็นผู้ดำเนินโครงการและดูแลงบประมาณ อีกทั้งโครงการก็ยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ เลย เทศบาลเป็นเพียงผู้เสนอโครงการเท่านั้น ส่วนที่ดินที่ถูกระบุว่าผิดระเบียบ ทางเทศบาลก็ไม่สามารถเป็นผู้กำหนดได้ ทางจังหวัดจะต้องคุยกับทางธนารักษ์และรัฐบาล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการใช้ที่ดินลักษณะนี้ผิดกฎหมายหรือกำหนดขอบเขตได้มากน้อยเพียงใด การชี้ว่าที่ใดที่หนึ่งจะผิดหรือถูกกฎหมายจะต้องมีการพิสูจน์กันให้แน่ชัดก่อน

ส่วนกรณีโรงขยะที่ใช้การไม่ได้ เป็นโครงการที่ต่อเนื่องกับท้องถิ่นของเทศบาลที่แล้ว ซึ่งทางตนไม่ได้เกี่ยวข้อง เพียงแต่ช่วงนี้ได้ขอให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาดูรูปแบบของโรงคัดแยกว่าจะคัดแยกหรือทำโรงขยะให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร ซึ่งอนาคตก็จะสามารถใช้ได้ แต่อย่างไรก็ดี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีอยู่เป็นรุ่นเก่าและล้าหลังก็จะต้องดูก่อนว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

“กล่าวโดยสรุป เทศบาลนครเชียงราย มุ่งแต่การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชน ไมได้เกี่ยวข้องกับการสร้างเกาะกลางแม่น้ำกก ทั้งการจัดซื้อจัดจ้างสร้างช้างคู่บารมีพญามังราย และการสร้างโรงขยะ 300 ล้าน” นายวันชัยกล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.