เรียก 500 ล้าน ธีรพงษ์กับพวก

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา “หมอถนอมศักดิ์” หรือนายสัตวแพทย์ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด ได้ให้สำนักงานทนายความ “นิติธรรม” ยื่นโนติ๊ส นายธีระพงษ์ เผ่ากา และนายจิรายุ เผ่ากา กับพวกรวม 29 คน ให้ชำระค่าเสียหายจากการปลุกระดมชาวบ้านให้มาต่อต้านการสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่หมู่ 11 ต. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา “หมอถนอมศักดิ์” หรือนายสัตวแพทย์ถนอมศักดิ์ เสรีวิชยสวัสดิ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด ได้ให้สำนักงานทนายความ “นิติธรรม” ยื่นโนติ๊ส นายธีระพงษ์ เผ่ากา

จิรายุ
นายจิรายุ เผ่ากา

และนายจิรายุ เผ่ากา กับพวกรวม 29 คน ให้ชำระค่าเสียหายจากการปลุกระดมชาวบ้านให้มาต่อต้านการสร้างฟาร์มหมูในพื้นที่หมู่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย มากกว่า 1 ปี (ใบอนุญาตออกให้เมื่อ 8 ก.ค.2559) ทำให้อบต.แม่อ้อ ไม่ต่อใบอนุญาตให้บริษัท จนบริษัทต้องอุทธรณ์ต่อกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งนายกอบต.แม่อ้อที่ไม่ต่อใบอนุญาตให้บริษัทนั้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเป็นการกระทำละเมิดต่อบริษัท จึงขอให้ชำระค่าเสียหาย 500 ล้านบาท แก่บริษัทภายใน 15 วัน ดังรายละเอียดหนังสือสำนักงานทนายความนิติธรรมผู้รับมอบอำนาจถึงนายธีระพงษ์ เผ่ากากับพวกรวม 29 คนว่า “เนื่องด้วย บริษัท

ธีรพงษ์
นายธีรพงษ์ เผ่ากา

ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด โดยนายถนอมศักดิ์ เสรีวิชย-สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ก่อตั้งโครงการก่อสร้างฟาร์มเลี้ยงสุกรพันธุ์ 4,800 แม่ ในพื้นที่บ้านแม่อ้อหลวง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยโครงการดังกล่าว บริษัท ซี.พี.เอฟ กำกับดูแลและบริหารกิจการ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากในระหว่างที่บริษัทฯ กำลังดำเนินการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนั้น ท่านและแกนนำหมู่บ้านอีก 28 คน ได้ปลุกระดมชาวบ้านให้มาต่อต้านการก่อสร้างฟาร์ม โดยให้เหตุผลว่ากลัวผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกลิ่นเหม็น โดย ท่านได้จัดเวทีประท้วง ติดป้ายประท้วง ปลุกระดมทางสื่อออนไลน์ จัดให้พระสงฆ์ขึ้นเวทีประท้วงต่อต้านการสร้างฟาร์ม และนอกจากนั้น ท่านยังขัดขวางไม่ให้บริษัทฯ เข้าไปในที่ดินของบริษัทเพื่อทำการก่อสร้างฟาร์ม ท่านได้ต่อต้านขัดขวางเรื่อยมาจนถึงบัดนี้ ตามที่ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนั้น  เนื่องจากท่านได้ปลุกระดมชาวบ้านให้ต่อต้านการก่อสร้างฟาร์ม จึงทำให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ ไม่ต่อใบอนุญาตให้บริษัทฯ โดยอ้างว่าเพื่อความสงบปรองดองของชาวบ้าน จึงไม่ต่อใบอนุญาตให้กับบริษัทฯ การกระทำของท่านจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทำให้บริษัทต้องระงับการก่อสร้างฟาร์ม ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการลงทุนดำเนินการกว่า 500 ล้านบาท

ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด จึงบอกกล่าวมายังท่าน ให้ท่านกับพวกรวม 29 คน ร่วมกันหรือแทนกันนำเงินจำนวน 500 ล้านบาท ชำระค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ และให้ท่านงดเว้นการกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบริษัท หากท่านไม่ปฏิบัติตาม บริษัท ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด มีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป”

ก่อนหน้านี้หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นนายกอบต.แม่อ้อนายสมคิด ศรีมูล ที่ไม่ต่อใบอนุญาตให้บริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 แล้ว ที่ศาลจังหวัดเชียงราย ได้มีการพิจารณาคดีหมิ่นประมาทระหว่าง นายก้องภพ วังสุนทร โจทก์ กับนางจันทร์ดี จักนิล กับพวก รวม 2 คน จำเลย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560ศาลได้เรียกคู่ความมาไกล่เกลี่ยและตกลงยุติคดีความกันได้ โดยจำเลยทั้งสองยอมรับคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและจะไม่ปลุกระดมประชาชนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการนำประชาชนไปคัดค้านการประกอบกิจการฟาร์มหมูอีก โดยจำเลยทั้งสองจะแสดงความขอโทษต่อโจทก์และจะจัดประชุมประชาชนในหมู่บ้านเพื่อแถลงการตกลงประนีประนอมยอมความกับโจทก์ด้วย.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.