เตรียมเชือดหัวโจกปั่น “ขี้หมู” แม่อ้อ

ก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะมี ก่อนที่กระทรวงสาธารณสุขจะมีคำวินิจฉัยนี้ บริษัท ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตั้งแต่การผลิตอาหารสัตว์ เพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า การแปรรูปเนื้อสัตว์และอื่นๆ ครบวงจร โดยดำเนินธุรกิจอยู่ใน 16 ประเทศทั่วโลก ส่งออกสินค้าจากประเทศไทยไปจำหน่ายในต่างประเทศกว่า 30 ประเทศทั้งสุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ เป็ด กุ้ง ปลา ด้วยกระบวนการผลิตที่ทันสมัย ไปยังผู้บริโภคกว่า 4 พันล้านคนทั่วโลก โดยบริษัท ที.วี.เอฟ. ได้ลงทุนซื้อที่ดิน หมู่ 11 ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย จำนวน 153 ไร่เศษ เพื่อทำฟาร์มสุกรด้วยการเลี้ยงแม่พันธุ์ 4,800 ตัวเพื่อเพาะพันธุ์โดยบริษัทได้ลงทุนพัฒนาที่ดินบางส่วนไปแล้วกว่า 25 ล้านบาทจากมูลค่าการลงทุนทั้งหมดกว่า 350 ล้านบาท ตลอดจนอบต.แม่อ้อก็ได้ให้ใบอนุญาตประกอบกิจการกับใบอนุญาตให้ขุดและถมดินในที่ดินดังกล่าวไปแล้วด้วย แต่เมื่อมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งออกมาคัดค้าน ขณะที่บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมขออนุญาตก่อสร้างอาคารและขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ (ปีต่อปี) กับอบต.แม่อ้อ นายสมคิด ศรีมูล นายกอบต.แม่อ้อ กลับไม่ยอมต่ออายุใบอนุญาต

สมคิด
นายสมคิด ศรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ

โดยอ้างเหตุผลเพียงเพื่อลดความขัดแย้งในชุมชนและเกรงจะกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทเห็นว่านายกอบต.แม่อ้อไม่สนใจกฎหมายบ้านเมือง ใช้อำนาจหน้าที่ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้กฎหมู่อยู่เหนือกฎหมาย บริษัท ที.วี.เอฟ.ฟาร์มมิ่ง จำกัด จึงจำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งของนายกอบต.แม่อ้อ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตามมาตรา 67 แห่งพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายปิยะสกล สกลสัต-ยาทร ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นคือนายกอบต.แม่อ้อแล้ว เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา (รายละเอียดตามคำวินิจฉัย) หลังจากได้รับทราบคำวินิจฉัย แหล่งข่าวเปิดเผยกับ “เชียงรัฐ” ว่า บริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทั้งในด้านชื่อเสียงและเงินลงทุน ทั้งๆ ที่บริษัทมีเจตนาดีที่จะสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นอีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการและยืนยันมาตลอดว่าฟาร์มสุกรนี้ทันสมัยภายใต้การร่วมทุนกับบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอนตรงกันข้ามกลับจะทำประโยชน์ให้กับชุมชน แต่ก็ยังมีนักการเมืองกลุ่มอิทธิพล คอยให้ข้อมูลผิดๆ กับชาวบ้าน เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง บริษัทจึงกำลังพิจารณาที่จะดำเนินการทางกฎหมายกับแกนนำที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัทและถ่วงความเจริญของท้องถิ่นต่อไป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.