ผู้ว่าฯฟ้อง “เชียงรัฐ”

ณรงค์ศักดิ์สี่สี่
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

จากข่าวที่หนังสือพิมพ์ “เชียงรัฐ” นำเสนอไปนานแล้วกว่า 4 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแทนที่จะแถลงหรือให้ข้อเท็จจริง เช่น หน่วยงาน หรือข้าราชการทั่วไปที่สื่อหรือประชาชนอาจเข้าใจผิด หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเพื่อความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงรายที่ จากข่าวที่หนังสือพิมพ์ “เชียงรัฐ” นำเสนอไปนานแล้วกว่า 4 เดือนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายแทนที่จะแถลงหรือให้ข้อเท็จจริง เช่น หน่วยงาน หรือข้าราชการทั่วไปที่สื่อหรือประชาชนอาจเข้าใจผิด หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเพื่อความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนชาวเชียงรายที่ถูกต้อง แก้ข้อข้องใจหรือดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์กับจังหวัดต่อไป กลับมายื่นฟ้องหนังสือพิมพ์ในข้อหาหมิ่นประมาท โดยให้ตำรวจออกหมายเรียกผู้บริหารและบรรณาธิการไปรับทราบข้อกล่าวหาในเดือนธันวาคมนี้ ที่สภ.เมืองเชียงราย

กรณีนี้สืบเนื่องจากผู้สื่อข่าว “เชียงรัฐ” ได้รับเอกสารยกเลิกโครงการกลุ่มจังหวัดที่ได้รับงบประมาณไปแล้วหลายโครงการ รวมทั้งจังหวัดเชียงรายซึ่งมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศิลป-วัฒนธรรม ประกอบด้วยกิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการก่อสร้างตุงเอกลักษณ์เชียงราย “เมืองศิลปิน” และเพื่อน้อมรำลึกในรัชกาลที่ 9 กับเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 50 ล้านบาท รวมอยู่ด้วย โดยในเอกสารดังกล่าวได้ให้เหตุผลในการยกเลิกว่า “เนื่องจากเมืองเชียงรายไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะโดยเฉพาะ” ซึ่งอาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเมืองเชียงรายไม่มีศิลปินจริงๆ และทำให้จังหวัดเชียงรายเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย ดังเช่น เทศบาลนครเชียงรายผู้เสนอโครงการก็เข้าใจเช่นนั้น จึงได้ทำหนังสือถึงนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอุทธรณ์การยกเลิกโครงการและงบประมาณดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 โดยระบุเช่นกันว่า “จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีศิลปินจำนวนมากกว่า 400 คนและมีศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะถึง 2 คน และไม่เพียงแต่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเท่านั้น กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดันและพร้อมที่จะประกาศให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองศิลปะ”…จึงขออุทธรณ์การยกเลิกงบประมาณโครงการนี้ 50 ล้านบาทและขอให้จังหวัดเชียงรายพิจารณาดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม “เชียงรัฐ” ก็ยังพยายามที่จะทำความจริงให้กระจ่างแล้วก็ได้รับคำชี้แจงจากนายอำเภอเมืองเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างตุงเอกลักษณ์เชียงรายในเวลาต่อมาว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตรงคำว่า “อำเภอเมืองเชียงรายไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะโดยเฉพาะ” นั้นไม่ได้หมายถึงอำเภอเมืองเชียงรายไม่มีศิลปินแต่หมายถึง ในที่ว่าการอำเภอมีเมืองเชียงรายเองไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ “การจัดซื้อจัดจ้าง” งานศิลปะโดยเฉพาะเท่านั้น จึงส่งเรื่องคืนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาดำเนินการต่อไป เพราะโครงการนี้ไม่ใช่โครงการของอำเภอเป็นเรื่องของจังหวัด เพียงแต่อำเภอได้รับมอบหมายในการจัดซื้อจัดจ้างมาเท่านั้น ในเมื่อจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษไม่ได้ก็ต้องส่งเรื่องคืนให้จังหวัดและอำเภอก็ไม่มีอำนาจในการยกเลิกโครงการด้วย ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายเพื่อชี้แจ้ง

รูป บ.กสี่สี่.
นายวิชัย เชษฐบดี

ถึงสาเหตุที่ต้องยอมเสียงบประมาณ 50 ล้านบาทไป และหมดโอกาสที่จะสร้างตุงเอกลักษณ์เชียงรายตลอดจนน้อมรำลึกในรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ในงบประมาณปี 2560 แล้ว ก็เพราะไม่ต้องการจะเสี่ยงกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีพิเศษหรือวิธีอื่นใดที่เสี่ยงจะทำผิดกฎหมายในภายหลัง ต่อเรื่องนี้ นายวิชัย เชษฐบดี บรรณาธิการ “เชียงรัฐ” ชี้แจงว่า “ตนเป็นสื่อก็ต้องรักษาประโยชน์ของส่วนรวม ไม่ได้ทำเพื่อตนเองแต่อย่างใด และไม่ได้มีอะไรโกรธเคืองกับผู้ว่าฯ ด้วย” เพียงแต่เสียดายโอกาสที่จังหวัดและชาวเชียงรายสูญเสียไป ส่วนผู้ว่าฯ ก็มีสิทธิไม่พอใจให้สังคมและกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาตนพร้อมจะไปพบพนักงานสอบสวนตามนัด เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.