ด่วน! จังหวัดตอแหล ตลบตะแลง ชร.ไม่มีศิลปิน ยกเลิกสร้างตุงสูง ถวายอาลัย ร.9 เฉลิมพระเกียรติ ร.10

รายการที่ยกเลิก1

เหมือนถูกคมแฝกตีแสกหน้าชาวเชียงรายอย่างจัง เมื่อจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัด นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผู้มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตุงเอกลักษณ์เชียงราย (ตุงสูงที่สุดในโลก) ที่สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย และได้รับความเห็นชอบ ตลอดจนได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก ก.บ.ก.เรียบร้อยแล้ว  50 ล้านบาท ได้แจ้งยกเลิกโครงการอย่างไม่มีใครคาดคิดคาดฝันว่าจะเกิดขึ้นได้ในเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศิลปิน หรือเมืองศิลปะอย่างเชียงราย

โดยจังหวัดอ้างว่า “อำเภอเมืองเชียงรายไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะโดยเฉพาะ” ทั้งๆ ที่ในความเป็นจริง อำเภอเมืองเชียงรายมีศิลปินแห่งชาติถึง 2 คน คือ ดร.ถวัลย์ ดัชนี ผู้สร้าง “บ้านดำ” กับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้สร้าง “วัดร่องขุ่น” และทั้งสองท่านยังเป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถออกแบบจัดสร้างตุงทองคำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 มาแล้ว โดยเฉพาะอาจารย์เฉลิมชัยนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างตุงสูงที่สุดในโลกไว้ให้เป็นเอก

ลักษณ์ของเมืองเชียงรายมาตั้งแต่ปลายปี 2558 และยังเป็นผู้ออกแบบตุงในโครงการนี้ด้วย นอกจากนั้น ยังมีอาจารย์กนก วิศวะกุล อดีตอาจารย์ศิลปะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ปัจจุบันประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย ผู้ออกแบบจัดสร้างตุงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา รัชกาลที่ 9 หลังอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการสร้างตุงสูงอีกคน อีกทั้งยังมีศิลปินชาวเชียงรายคนอื่นๆ อีกนับร้อย จนกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมที่จะประกาศให้เมืองเชียงรายเป็นเมืองศิลปะอยู่แล้ว ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่เมืองเชียงรายจะไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างตุง นอกจากจะเป็นการขาดความรู้ความสามารถและประสบการณ์ หรือเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงของผู้เป็นประธาน ก.บ.ก.และผู้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผิดพลาดบกพร่องเองถึงได้ยินยอมให้ยกเลิกโครงการนี้อย่างง่ายๆ และตลบตะแลงแบบนี้ อันนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและน่าเสียใจอย่างยิ่งถ้าโครงการนี้ต้องถูกยกเลิกไปจริงๆ จากการบกพร่องมักง่ายของฝ่ายข้าราชการผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการที่เทศบาลนครเชียงรายเสนอโครงการจนได้รับความเห็นชอบและจัดสรรงบประมาณจาก ก.บ.ก. นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างเอกลักษณ์ให้กับเมืองแล้ว ยังมีวัตถุประสงค์สำคัญอย่างยิ่งคือเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวเชียงราย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 ไปพร้อมๆ กัน ยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรและไม่น่าให้อภัยอย่างยิ่ง เป็นความอัปลักษณ์ที่ไม่อาจจะลบเลือนไปจากความทรงจำของชาวเชียงรายได้  ถ้าโครงการนี้ต้องถูกล้มเลิกไปจริงๆ ในสมัยที่นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด และนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ เป็นนายอำเภอเมืองเชียงราย และไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปตามความคาดการณ์ของอาจารย์เฉลิมชัย ในการแถลงข่าวที่สวนตุงและโคมฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ต่อความคิดที่จะสร้างตุงสูงที่สุดในโลกขึ้นที่นี่ว่า “คนไทยมีสันดานที่แย่ที่สุด คือมันเล่นพวก ไม่ว่าภาครัฐก็ดี ภาคราชการก็ดี เราถึงไม่เจริญ เพราะเราไม่เห็นคุณค่าของคนที่คิด คนที่เริ่มต้นในการคิด หรือคนที่วางแผนในการคิดและสืบเจตนารมณ์ ใครคิดก่อน กูขึ้นใหม่ กูทำลายมึง ฝรั่งทำได้ เพราะมันไม่คิดถึงเรื่องส่วนตัว ไม่คิดถึงเรื่องพรรคพวก มันคิดว่าทุกอย่างเป็นของชาติมัน เป็นของประชาชนของมัน” ซึ่ง “เชียงรัฐ” ได้พยายามติดต่ออาจารย์เฉลิมชัย เพื่อขอทราบความคิดเห็นในการจะยกเลิกโครงการครั้งนี้ แต่อาจารย์เฉลิมชัยติดธุระสำคัญที่กรุงเทพฯ ในช่วงนี้ที่จะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

อย่างไรก็ตาม เทศบาลนครเชียงรายไม่ละความพยายามที่จะดำเนินการโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อเมืองเชียงรายโครงการนี้ต่อไปให้ได้ ล่าสุด เทศบาลนครเชียงราย โดยนายทนง ดอนชัย รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ทำหนังสืออุทธรณ์การยกเลิกงบประมาณโครงการสร้างตุงเอกลักษณ์เชียงราย (ตุงสูงที่สุดในโลก) ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมนี้ มีใจความว่า

“ตามที่ เทศบาลนครเชียงราย ได้เสนอโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ก่อสร้างตุงเอกลักษณ์เชียงราย เมืองศิลปินเพื่อน้อมรำลึกในรัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10) และได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวนทั้งสิ้น 50 ล้านบาท นั้น

เนื่องด้วย จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้อำเภอเมืองเชียงราย เป็นหน่วยงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว แต่เนื่องจากอำเภอเมืองเชียงรายไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะโดยเฉพาะ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามกำหนดเวลา ทำให้โครงการดังกล่าวมิอาจก่อหนี้ผูกพันได้ตามกำหนดระยะเวลา แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่พสกนิกรชาวเชียงรายมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวเชียงราย และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงขึ้นครองราชย์ ซึ่งตุงดังกล่าวได้รับการออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ที่มีผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดเชียงรายอย่างมากมาย อีกทั้งโครงการดังกล่าว ยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับเมืองเชียงราย กลายเป็นเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เป็นสัญลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

โครงการดังกล่าว ยังเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งผ่านรายการเดินหน้าประเทศไทย ที่ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตอน เชียงรายศิลป์สร้างชีวิน ศิลปินสร้างเมือง ที่ต้องการให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์เฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นเมืองแห่งศิลปิน ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นเมืองที่มีศิลปินจำนวนมากกว่า 400 คน และมีศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะถึง 2 คน ไม่เพียงแต่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเท่านั้น กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้เข้ามามีบทบาทในการผลักดัน และพร้อมที่จะประกาศเมืองเชียงรายเป็นเมืองแห่งศิลปะ เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมได้ศึกษาแล้วว่าจังหวัดเชียงรายมีศักยภาพและเข้าหลักเกณฑ์ขององค์การยูเนสโก ที่สามารถประกาศให้เป็นเมืองศิลปะได้ แต่การจะประกาศให้เป็นเมืองศิลปะและวัฒนธรรมนั้น ไม่เพียงแต่อนุรักษ์ของเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ยังต้องสร้างศิลปะใหม่ขึ้นมาด้วย ดังที่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้กล่าวในรายการว่า “ประเทศที่เจริญแล้วจะลงทุนสร้างงานศิลปะเพียงครั้งเดียวเพื่อให้คนมาเยี่ยมชม แต่ทุกวันนี้ประเทศไทยมีแต่ของเก่า หากินกับของเก่า ไม่มีการสร้างของใหม่ อยากเห็นรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณสร้างงานศิลปะใหม่ขึ้นมา เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้เกิดขึ้น” ดังนั้น การดำเนินโครงการดังกล่าว ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น แต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ และสามารถสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับชาวเชียงราย

ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เทศบาลนครเชียงราย ในฐานะผู้เสนอโครงการ พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวสามารถพัฒนาศักยภาพเมืองเชียงรายให้มีความก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน เทศบาลฯ จึงยังคงประสงค์ที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงต่อไป ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายจึงขออุทธรณ์การยกเลิกงบประมาณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม (ก่อสร้างตุงเอกลักษณ์เชียงรายฯ) จำนวน 50 ล้านบาท และขอให้จังหวัดเชียงราย พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

8507
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร

สำหรับนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ไม่ใช่ลูกหม้อสายปกครอง หรือข้าราชการสังกัดกรมการปกครองเหมือนผู้ว่าราชการจังหวัดคนอื่นๆ ไม่เคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอและนายอำเภอใดๆ มาก่อนเลย จบมาทางวิศวกรรมสำรวจด้วยซ้ำ ส่วนใหญ่รับราชการอยู่ในกรมที่ดิน จู่ๆ ก็ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดแรก แทนนายบุญส่งเตชะมณีสถิตย์ ที่ถูก ม.44 ย้ายเข้ากรุภายใน 24 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ก่อนจะเกษียณอายุเพียงไม่กี่เดือน แล้วก็มาสร้างผลงานชิ้นโบว์ดำ ด้วยการทิ้งงบประมาณสร้างตุงสูงที่สุดในโลก อัตลักษณ์ของเมืองเชียงราย 50 ล้านบาทไปดื้อๆ ด้วยเหตุผลตื้นๆ ที่ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง คือการอ้างว่าเชียงรายไม่มีศิลปินที่มีความชำนาญในการสร้างตุงโดยเฉพาะ ทั้งๆ ที่ ดร.ถวัลย์ ดัชนี กับอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 2 ศิลปินแห่งชาติชาวเชียงราย และนายกนก วิศวะกุล อดีตอาจารย์ศิลปะวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ก็เคยสร้างตุงทองคำและตุงหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเฉลิมพระเกียรติถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 มาแล้ว และศิลปินแห่งชาติ เฉลิมชัย โฆษิต-พิพัฒน์ ก็ได้แสดงเจตนามาโดยตลอดว่าต้องการจะสร้างตุงใหม่ให้ยิ่งใหญ่อลังการ แม้แต่ในงานรับธงเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติครั้งต่อจากจังหวัดสงขลา ขบวนรับธงของจังหวัดเชียงราย เจ้าภาพครั้งต่อไป ปลายปี 2561 ก็ยังตกแต่งด้วยตุง 12 ราศี จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะไม่รู้ว่าเชียงรายมีศิลปินที่มีความสามารถ ความรู้ความชำนาญ และเชี่ยวชาญการสร้างตุงโดยเฉพาะ จึงน่าจะเป็นไปได้ว่าการยกเลิกโครงการ หรือยอมทิ้งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลมาแล้วครั้งนี้มีอะไรแอบแฝงและที่จะเลวร้ายที่สุดคือหากเป็นไปตามคำร่ำลือที่ว่าโครงการใดก็ตาม หากให้ศิลปินทำจะหาเงินทอนได้ยาก ไม่เหมือนให้ผู้รับเหมาทำ ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับประเทศไทยและน่าเสียใจอย่างยิ่งสำหรับชาวเชียงรายที่เสียโอกาสจะเป็น “เมืองศิลปะระดับโลก” ตามนโยบายของรัฐบาลไปอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการด้อยความรู้หรือเจตนาร้ายของข้าราชการเพียงไม่กี่คน!

ส่วนประวัติของนายณรงค์ศักดิ์โอสถธนากร มีดังนี้ การศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2528), นิติศาสตร์บัณฑิต (2536) และประกาศนียบัตรกฎหมายการที่ดินและทรัพย์สิน (2535) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2545), รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2556) ปริญญาโท Master of Science (Geodetic Science and Surveying) The Ohio State University (2531) การฝึกอบรม 1.นักบริหารงานที่ดินระดับสูง รุ่นที่ 14 กรมที่ดิน (2531) 2.นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 72 สานักงาน ก.พ. (2554) 3.นักบริหารระดับสูงในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี (2556) 4.ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ รุ่นที่ 28 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559) 5.หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประวัติการทำงาน 1.ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง) 2.ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสำรวจ (วิศวกรสำรวจทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (2556-2559) 3.ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีทำแผนที่ กรมที่ดิน 4.ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินแห่งชาติ กรมที่ดิน 5.เลขานุการกรม กรมที่ดิน 6.กรรมการ ในคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงมหาดไทย 7.กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานระวางแผนที่และแผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐ 8.อนุกรรมการในอนุกรรมการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศพื้นฐาน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA 9.ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมสำรวจ ในคณะทำงานด้านระบบดาวเทียมเพื่อการนำทาง (GNSS) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) GISTDA 10.ผู้แทนกรมที่ดิน ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ เกี่ยวกับการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) จำนวน 4 คณะ ดังนี้ – คณะกรรมการปรับปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ – คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) – คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) – คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000 (One Map) กรุงเทพมหานคร 11.อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลภูมิ-สารสนเทศ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. (2552-2556) 12.ประธาน ในคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ของคณะกรรมการแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.) (2552-2556) 13.อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้อง และปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 24 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2554-2557) 14.กรรมการ ในคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (2555-2557) 15.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในคณะกรรมการบริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2558) 16.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นบัญชีของกระทรวงการคลัง สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนลงทุนในโครงการของรัฐ (2557-ปัจจุบัน)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.