ติดต่อเรา

โลโก้ ปี 49

หจก.เชียงรัฐ พับลิชชิ่ง

สำนักงานเลขที่ 279/78 เชียงรายเมืองใหม่ ถนนศรี เวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์/แฟกซ์ 0 5374 6668 การตลาด 08 2039 9830 E-mail : chiangratnewspaper@gmail.com